Статистически данни за хората с увреждания в Румъния

05.01.2022 Последните статистически данни на Националния орган за правата на хората с увреждания, децата и осиновяванията (ANDPDCA) сочат, че в Румъния има над 861 хиляди хора с увреждания. От тях 98% се грижат за семейства или живеят самостоятелно и само 2% - 16 738 души са институционализирани.

Най-голям брой хора с увреждания е регистриран в Букурещ (73 522 души), следван от окръг Прахова (37 909 души) и окръг Аргеш (32 227 души), а най-малък брой е регистриран в окръг Ковасна (6 442 души). Жените представляват 53,34% (459 270) от общия брой на хората с увреждания. Броят на хората на възраст над 50 години представлява 72,76% (571 327) от общия брой. 40,30% от всички хора са с тежки увреждания, 47,73% са със средни увреждания и 11,97% са с малки увреждания.

3 декември - Международен ден на хората с увреждания

03.12.2021 3 декември е обявен за Международен ден на хората с увреждания от Общото събрание на ООН през 1992 г.

Тази година темата на Международния ден на хората с увреждания е „Лидерство и участие на хората с увреждания в един следния свят, включващ, достъпен и устойчив“.

Хората с увреждания са сред най-изключените от обществото и сред най-засегнатите от здравната криза по отношение на броя на смъртните случаи. Пандемията засегна хората с увреждания и членовете на техните семейства, така че са необходими постоянни усилия, основани на солидарност и доверие, за да се премахнат последиците.

Румъния - Националният орган за правата на хората с увреждания, децата и осиновяванията се реорганизира

27.11.2021 

Националният орган за правата на хората с увреждания, децата и осиновяванията се реорганизира чрез частично разделяне и ще бъдат създадени Служба за закрила на хората с увреждания и Орган за защита правата на детето и осиновяването.

Службата за закрила на хората с увреждания поема дейностите, длъжностите, свързаните с тях служители и съответния патримониум в областта на закрилата и насърчаването на хората с увреждания.

Службата за закрила на хората с увреждания е подчинена на Министерството на труда и социалната солидарност и се ръководи от президент с ранг държавен секретар и вицепрезидент с ранг държавен секретар, назначавани и освобождавани по закон .

В резултат на частичното разделяне Националният орган за правата на хората с увреждания, децата и осиновяванията променя името си на Орган за защита правата на детето и осиновяването и става подчинен на Министерството на семейството, младежта и осиновяването. Равни възможности, в областта на закрилата на детето и осиновяването.

Органът за защита правата на детето и осиновяването се ръководи от президент с ранг държавен секретар и заместник-председател с ранг държавен секретар, назначени в съответствие със закона.

20 ноември, Световен ден на детето

01.11.2021 На 20 ноември, за да отбележим приемането на Конвенцията за правата на детето, отбелязваме Световния ден на детето.
На 14 декември 1954 г. Общото събрание на ООН призова страните по света (Резолюция 836, IX) да организират, започвайки от 1956 г., ежегодно събитие - Всеобщ ден на детето, ден, посветен на децата по света, ден, през който децките правата се насърчават и отбелязват. Пет години по-късно, на 20 ноември 1959 г., Общото събрание на ООН приема Декларацията за правата на детето, която определя правата на детето на закрила, образование, здравеопазване, подслон и пълноценно хранене. На същата дата, през 1989 г., Общото събрание на ООН прие Конвенцията за правата на детето.

Страници

  • Site Counter:220,898
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:145