Пети форум за обмяна на опит

28-29.03.2018 Петият форум за обмяна на опит между специалисти от социалните услуги от българо-румънския граничен район се състоя в Дробета Турну Северин, Румъния. Темата на форума бе "Доброволчеството в социалните услуги".

Четвърти форум за обмяна на опит

22-23.03.2018 Четвъртият форум за обмяна на опит между специалисти от социалните услуги от българо-румънския граничен район се състоя в Русе. Темата на форума бе "Приемна грижа".
 

Трети форум за обмяна на опит

15-16.03.2018 Третият форум за обмяна на опит между специалисти от социалните услуги от българо-румънския граничен район се състоя във Враца. Темата на форума бе "Деинституционализация на услугите за възрастни".

Втори форум за обмяна на опит

06-07.03.2018 Вторият форум за обмяна на опит между специалисти от социалните услуги от българо-румънския граничен район се състоя в Крайова, Румъния. Темата на форума бе "Социални услуги за деца с увреждания".

Страници

  • Site Counter:237,604
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:45