Втора обменна визита

12-14.12.2018 В Крайова се проведe и вторoто обменно посещение на социални институции / организации от България и Румъния. Домакин на събитието бе Главна дирекция за социално подпомагане и закрила на детето - Долж, гостите бяха от Фондация „Подкрепа за реализация” - Видин, а темата - „Развитие на партньорството за хората с увреждания”.

Десета квалификационна сесия

10-11.12.2018  Последната квалификационна сесия бе проведена също в Крайова, Румъния с участието на 20 специалисти от сферата на социалните услуги от България и Румъния. Темата на курса бе "Подкрепящи мерки за деца жертва на злоупотреба".

Първа обменна визита

03-05.12.2018 Във Видин се осъществи първото от планираните шест обменни посещения на социални институции/организации от България и Румъния. Домакин на събитието бе Центърът за работа с деца на улицата, гости - Спешен център за деца на улицата (Дробета Турну Северин), а темата - "Методи за работа с деца на улицата - неформална математика". 

Девета квалификационна сесия

19-20.11.2018  Деветият съвместен обучителен семинар се проведе в Крайова, Румъния с участието на 20 български и румънски специалисти в сферата на социалните услуги. Темата на курса беше "Превенция на зависимостта от социалните услуги"

Страници

  • Site Counter:223,063
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:75