Обща покана за участие в съвместни квалификационни сесии

ГРАФИК НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ СЕСИИ

No

Дати, 2018

Страна

Област или място

Тема

1

25-26.06.

BG

Враца

Резилианс метод за работа с деца и възрастни

2

27–28.08.

BG

Русе

Превенция на изоставянето

3

03-04.09.

RO

Констанца

Арт терапия за деца с увреждания

4

17-18.09.

BG

Монтана

Работа със семейства в риск (споделено родителство и грижа)

5

27-28.09.

RO

Констанца

Модерни методи за работа с жертви на домашно насилие и агресори

6

22-23.10.

RO

Слатина

Групи за социална интервенция на местно ниво

7

29-30.10.

BG

Русе

Работа с деца и лица с увреждане фокусирана върху личностно центрирано планиране

8

05-06.11.

BG

Белоградчик

Арттерапия за деца със СОП и техните семейства

9

19-20.11.

RO

Крайова

Как да предотвратим "зависимостта" от социалните услуги

10

10-11.12.

RO

Крайова

Мерки за подпомагане на деца в неравностойно положение

Обучителните курсове са двудневни и са предназначени за практикуващи социална работа от българо-румънския трансграничен район, който от българска страна включва области Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра и Добрич. За участие в конкретен курс се попълва приложената по-долу индивидуална апликационна форма, която се изпраща до Свободен младежки център (info@fyc-vidin.org). Поради ограничения брой места се прави подбор от комисия. Курсовете са на български или румънски език, с преводач.Участието е БЕЗПЛАТНО, включително разходите за настаняване, храна и транспорт.

Първа съвместна квалификационна сесия

25-26.06.2018 С обучение на тема "Резилианс подход в работата с деца и семейства" в хотел "Хемус", Враца започна цикълът от 10 съвместни обучения за специалисти от социалните услуги от България и Румъния по проект "Регионална мрежа за социална кохезия". 

Десети форум за обмяна на опит

07-08.06.2018 Последният, десети форум за обмяна на опит между специалисти от социалните услуги от българо-румънския граничен район се проведе в Констанца, Румъния. Темата на форума бе "Резидентни услуги за деца и подготовката за самостоятелен живот".

Девети форум за обмяна на опит

17-18.05.2018 Деветият форум за обмяна на опит между специалисти от социалните услуги от българо-румънския граничен район се проведе в Плевен. Темата на форума бе "Функции на институциите".
   

Страници

  • Site Counter:220,897
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:144