Новини

Покана за курс

01.03.2022 Изпращаме ви информация за предстоящо обучение на тема „Психологическа помощ на деца при развод на родителите" , 26 март 2022 г. /събота / от 10.00 до 15.30 часа 
Екип на Консултативен център "ПЛИСКА"  
За информация и записвания: Тел. 02/97 97 040, 0888 67 81 30, 0887 98 33 94, fsc04@abv.bg, www.centarpliska.com 

Програми за жизнени умения

14.02.2022 Фондация „Асоциация Анимус” предлага цялостен подход в противопоставянето на насилието и тормоза между деца. Част от него са програмите за жизнени умения, предназначени за учители и родители, но които могат да бъдат ползвани и в социалната работа. Повече за тях и предлаганите обучения от фондацията можете да научите на сайта bezstrah.org.

Румъния: Пуснат е 119, единственият национален телефонен номер за случаи на насилие над деца.

05.01.2022 От 5 януари 2022 г. на обаждания, които сигнализират за различни ситуации, засягащи децата, ще могат да се отговарят 24 часа в денонощието консултанти, специализирани в социалното подпомагане и закрилата на детето. При обявени от тел. 119 ситуации, но за които е необходима незабавна намеса на полиция или медицински екипи, операторите на отделите „Социално подпомагане“ и „Закрила на детето“ ще алармират Спешна помощ 112. Също така, според тази програма, когато има случаи на изчезнали деца, полицията може да използва предупредителната система RO-ALERT.

Статистически данни за хората с увреждания в Румъния

05.01.2022 Последните статистически данни на Националния орган за правата на хората с увреждания, децата и осиновяванията (ANDPDCA) сочат, че в Румъния има над 861 хиляди хора с увреждания. От тях 98% се грижат за семейства или живеят самостоятелно и само 2% - 16 738 души са институционализирани.

3 декември - Международен ден на хората с увреждания

03.12.2021 3 декември е обявен за Международен ден на хората с увреждания от Общото събрание на ООН през 1992 г.

Тази година темата на Международния ден на хората с увреждания е „Лидерство и участие на хората с увреждания в един следния свят, включващ, достъпен и устойчив“.

Румъния - Националният орган за правата на хората с увреждания, децата и осиновяванията се реорганизира

27.11.2021 

Националният орган за правата на хората с увреждания, децата и осиновяванията се реорганизира чрез частично разделяне и ще бъдат създадени Служба за закрила на хората с увреждания и Орган за защита правата на детето и осиновяването.

Службата за закрила на хората с увреждания поема дейностите, длъжностите, свързаните с тях служители и съответния патримониум в областта на закрилата и насърчаването на хората с увреждания.

ANDPDCA ще управлява 100 милиона евро от Националния план за възстановяване и устойчивост

28.10.2021 От предоставените на Румъния 29,2 млрд. евро 368 млн. евро са предназначени за реформи в областта на труда и социалната закрила. От тази сума 100 млн. евро ще бъдат предоставени на ANPDCA (Национален орган за правата на хората с увреждания, децата и осиновяванията) за развитие на компонента "социална инфраструктура", както следва:

Правителството на Румъния одобри въвеждането на нови мерки за подкрепа за обучение и заетост на лица с гарантиран минимален доход, както и на млади хора

15.09.2021 T

Правителството на Румъния одобри извънредна наредба за изменение и допълнение на Закон № 416/2001 относно гарантирания минимален доход и Закон № 416/2001 г. 76/2002.

Основните изменения на Закон №. 416/2001:

Социални петъци

13.05.2021 В продължение на традицията на Социалните петъци, в които през миналата година дискутирахме социалната политика по Закона за социалните услуги, продължаваме новата поредица от срещи, посветени на темата за партньорството при предоставянето на социалните услуги.

Предстояща среща: 14.05.2021 г. от 14:00 ч. до 16:00 ч.

За участие регистрирайте се на следния линк - https://forms.gle/bAxcN7GCWnY5GEex7

Страници

  • Site Counter:210,106
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:108