Дом за възрастни хора с умствена изостаналост - Три Кладенци

доставчик:
Община Враца
Вид на структурата:
Social service provided in a specialized institution
Пощенски код: 3000 ::: с. Три Кладенци ::: Област: Враца
Улица/ Номер:
ул.”Юри Гагарин” 16
Телефон: 091189/ 343/ 315 ::: Fax:
Мобилен телефон:
0000000
Е-поща: rymiana_bozhinova@abv.bg ::: Web-site : http://www.vratza.bg/userfiles/file/Socialni&mladejki%20deinosti/Dom%20Old%20TriKladentsi.pdf
Мисия или главна цел/предназначение:
Специализирана институция предоставяща комплекс от услуги близки до семейната среда.
Целева/и група/и :

Възрастни хора с умствена изостаналост

Капацитет:
41
Кратко описание:

Домът е разположен в равнинна местност с борова гора, на тихо и спокойно място. Отдалечен е на около 1 км от центъра на село Три кладенци и на 28 км от гр.Враца. Домът разполага със собствен 15 местен автобус. Общата площ на терените и сградите е 12 350 кв.м – публична общинска собственост. Заведението ползва 2 жилищни сгради и трета, състояща се от кухненски блок, трапезария, складови помещения и др. Материалната база е в добро състояние, снабдена с необходимото оборудване. Специализираната институция предоставя всички услуги, свързани с ежедневието: хранене; подпомагане на лицата при извършване на личния тоалет; пране; гладене; ежедневно участие в трудова дейност; занимание по интереси; свободни и спортни занимания и състезания; наличие на образователни и обучителни програми; осигурен достъп до информация; развлекателни участия; екскурзии, лагери и др.

Местоположение:
  • Site Counter:160,066
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:300