Дневен център за деца и младежи с увреждания - Козлодуй

доставчик:
Община Козлодуй
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 3320 ::: гр. Козлодуй ::: Област: Враца
Улица/ Номер:
ул. „Стефан Караджа”, до бл. 85
Телефон: 0973/80598 ::: Fax:
Мобилен телефон:
0000000
Е-поща: ksu_kozloduy@abv.bg ::: Web-site : няма
Мисия или главна цел/предназначение:
Предоставяне на професионални услуги с високо качество, насочени към социалната адаптация и интеграция на деца и младежи с увреждания, подобряване на общото благосъстояние, повишаване качеството на живот, подкрепа на семействата им.
Целева/и група/и :

Деца и младежи от 0 до 35 години и техните семейства.

Капацитет:
20
Кратко описание:

- Развитие на социални умения;

- Подобряване и преодоляване на езиково-говорните нарушения;

- Развитие на потенциала и повишаване на социализацията;

- Развитие на двигателните способности;

- Формиране и развитие на елементарни, образователни знания и умения до степен възможна на потребителя.

Услугата се предоставя в сграда в центъра на града, на комуникативно място. Местоположението на сградата позволява удобна комуникация с всички квартали от града и институции работещи с деца и семейства. Услугата разполага с необходимите специалисти, кабинети на специалистите за индивидуална работа, помещения за групова работа, класна стая, спално помещение, медицински кабинет, рехабилитация, кухня, столова, необходимото оборудване и санитарни помещения. Всички помещения отговарят на изискванията за осветление, вентилация и отопление. През зимата сградата се отоплява с централно парно отопление, през лятото се охлажда с климатици.

Местоположение:
  • Site Counter:159,716
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:274