Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост - Бутан

доставчик:
Община Козлодуй
Вид на структурата:
Social service provided in a specialized institution
Пощенски код: 3326 ::: с. Бутан ::: Област: Враца
Улица/ Номер:
ул. Петър Костов № 99
Телефон: 09168/2142 ::: Fax:
Мобилен телефон:
0879595098
Е-поща: dvhui_butan@mail.bg ::: Web-site : няма
Мисия или главна цел/предназначение:
Основната цел на социалната услуга е - подпомагане и разширяване възможностите на потребители с умствена изостаналост, да водят относително самостоятелен начин на живот и преодоляване на социалната изолация, чрез различни мероприятия, целящи социално включване в общността.
Целева/и група/и :

Пълнолетни жени с лека, умерена и тежка умствена изостаналост.

Капацитет:
60
Кратко описание:

Специализираната институция предоставя услугите си в сградата на два етажа с партер. Разполага със 19 спални помещения с по 1, 3 и 4 легла, кабинети по трудотерапия, всекидневна, столова, кухненски блок, перално помещение, медицински кабинет и общи бани със санитарен възел. Сградата е санирана и с локално парно отопление. Социалното заведение е с откъсване от обичайната домашна среда и предоставя следните услуги:

Ползване на легло в оборудвано спално помещение и помещение за хранене в сградата на институцията.

Предоставяне на здравословна и питателна храна, съобразено с изискванията на Закона за народното здраве и нуждата на потребителите.

Съдействие за получаване на специализирана медицинска и стоматологична помощ, както и на други здравни грижи.

Осигуряване на възможност за участие в рехабилитация, трудотерапия в съответствие с личния избор и възможностите на потребителя.

Съдействие за участие в програми за социална интеграция и реинтеграция в семейна среда.

Осигуряване на възможност за самостоятелно организиране на свободното време.

Осигуряване на възможност за лични контакти със семейството и с други лица.

Насърчаване участие в културни, спортни и други дейности.

Местоположение:
  • Site Counter:237,678
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:119