Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - Хърлец

доставчик:
Община Козлодуй
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 3329 ::: с.Хърлец ::: Област: Враца
Улица/ Номер:
ул. Антим I №2
Телефон: 0886408227 ::: Fax:
Мобилен телефон:
0000000
Е-поща: dcvhy@abv.bg ::: Web-site : няма
Мисия или главна цел/предназначение:
Дневният център е комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на пълнолетните лица през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, както и организация на свободното време и личните контакти.
Целева/и група/и :

Пълнолетни лица с ТЕЛК, НЕЛК или ЛКК

Капацитет:
30
Кратко описание:

В центъра се предлага цялостно обслужване на възрастните през деня:

Транспорт за трудно подвижните хора, потребители на центъра;

Закуска и обяд;

Специализирано оборудване и обзавеждане;

Преодоляваща и стимулираща инициативността среда, в зависимост от конкретните потребности на възрастните с увреждания в общността;

Задоволяване на ежедневни потребности;

Физиотерапевтични и рехабилитационни процедури, назначени след преглед от лекар физиотерапевт;

Психологична и логопедична подкрепа;

Организация на свободното време и личните контакти;

Празнуване на лични и официални празници;

Организиране на екскурзии;

„Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” е социална услуга в общността, делегирана от държавата дейност. Разположена е в едноетажна сграда на бившето Основно училище „Васил Априлов” с. Хърлец, на площ от 357 кв.м., в центъра на селото. Сградата разполага с 12 /дванадесет/ помещения, разпредели както следва:

• Кабинет на управителя;

• Помещение за медицинска рехабилитация и физиотерапия;

• Медицински кабинет;

• Помещение за отдих №1;

• Кабинет по трудотерапия;

• Помещение за хранене;

• Помещение за отдих №2;

• Помещение за отдих №3;

• Помещение за административния персонал;

• Санитарни възли – 3 броя, единият е с баня.

Местоположение:
  • Site Counter:161,626
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:50