Защитени жилища за хора с умствена изостаналост и за хора с психични разстройства - Гложене

доставчик:
Община Козлодуй
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 3327 ::: с.Гложене ::: Област: Враца
Улица/ Номер:
ул. Йонко Милев № 9
Телефон: 091602206 ::: Fax:
Мобилен телефон:
0888 700 552
Е-поща: zzgl@abv.bg ::: Web-site : няма
Мисия или главна цел/предназначение:
Подпомагане, взаимопомощ, защита и социална интеграция на потребителите на социалната услуга; Социално включване и възстановяване на изгубените социални умения и навици; Осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в среда, близка до семейната.
Целева/и група/и :

- възрастни хора с умствена изостаналост; - възрастни хора с психични разстройства.

Капацитет:
20 души (по 10 души от всяка целева група)
Кратко описание:

Резидентен тип. Материална база – санирана двуетажна сграда, с приземен етаж(маза) и таванско помещение (мазата и тавана са необитаеми и необслужваеми). Всеки етаж е с площ 330 кв. На всеки етаж има по десет спални помещения със съответните бани и санитарни възли. На всеки етаж има занималня, кухня, склад за продукти и стая за административния персонал.

Местоположение:
  • Site Counter:220,882
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:129