Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания - Балчик

доставчик:
Община Балчик
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 9600 ::: Балчик ::: Област: Добрич
Улица/ Номер:
Баба Райна 2
Телефон: +359(0)899906270 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: cnst_balchik@abv.bg ::: Web-site : http://www.balchik.bg/bg/infopage/2549-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D0%BD-%D1%82%D0%B8%D0%BF-%D0%B7
Мисия или главна цел/предназначение:
Осигуряване на среда оптимално близка до семейната за деца и младежи лишени от родителски грижи
Целева/и група/и :

Деца и младежи лишени от родителски грижи от 3 до 29 годишна възраст.

Капацитет:
14
Кратко описание:

„Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания" /ЦНСТДМБУ/е социална услуга от резидентен тип, която се предоставя на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство.
Центърът разполага с осем самостоятелни и три двойни спални помещения, голям и малък хол, трапезария, кухненски бокс, санитарни и складови помещения. Материалната база създава условия за формиране, усъвършенстване и прилагане на умения, нужни на децата и младежите в самостоятелния живот.

Местоположение:
  • Site Counter:159,929
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:163