Семейно настаняване за момчета "Бенджамин" - Михаил Когалничану

доставчик:
Проект Ръмънска спасителна фондация - Констанца
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 907195 ::: Михаил Когалничану ::: Област: Констанца
Улица/ Номер:
Str. Victoriei, nr. 3
Телефон: +4076222935 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site : www.dgaspc-ct.ro
Мисия или главна цел/предназначение:
Резидентна грижа. Мисията на центъра е да предоставя жилищни социални услуги за момчета в затруднено положение в област Констанца. Целта на услугата е да осигури социална и семейна реинтеграция на бенефициентите чрез индивидуални и групови консултантски дейности, училищно и професионално ориентиране, както и развитие на самостоятелни житейски умения.
Целева/и група/и :

Момчета в различни рискови ситуации от 10 до 17 години, живеещи в област Констанца.

Капацитет:
12
Кратко описание:

В рамките на Центъра бенефициентите получават следните услуги:

 • Социално-психологическо консултиране,
 • формално и неформално обучение,
 • Развитие на самостоятелни житейски умения,
 • Социална диагностика,
 • Здравеопазване.
  В рамките на организацията услугите се предоставят от мултидисциплинарен екип, състоящ се от: психолог, социален работник, медицинска сестра, специализиран възпитател, психо-педагог.
Местоположение:
 • Site Counter:220,173
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:142