Приемна грижа - Калараш

доставчик:
Главна дирекция Социално подпомагане и закрила на детето - Калараш
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 910002 ::: Калараш ::: Област: Калараш
Улица/ Номер:
str. Baraganului, nr.1
Телефон: +40242.336.020 ::: Fax:
Мобилен телефон:
+40728.728.486
Е-поща: sfmaria@yahoo.com ::: Web-site : www.dgaspc-cl.ro
Мисия или главна цел/предназначение:
Центърът за приемна грижи осигурява с помощта на медицински сестри възпитанието и грижите за деца, които временно са лишени от родителска грижа. Основни услуги: реинтеграция в семейството; подготовка за осиновяване или социално-професионална интеграция; осигуряване на функционална мрежа от приемни родители.  
Целева/и група/и :
 • Деца, лишени от родителски грижи от 0 до 18 години или млади хора от 18 до 26 години;
 • Всяко дете има право да се ползва от приемна грижа, според случая
Капацитет:
250 деца, 205 приемни родители
Кратко описание:

Мултидисциплинарният екип, предлагащ социалната услуга, се състои от следните видове специалисти:

 • Социални работници, 8 души, на пълно работно време;
 • Психолог, 1 човек, на пълно работно време.

 

Местоположение:
 • Site Counter:161,681
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:105