Дневен център за възстановяване на деца с увреждания - Калараш

доставчик:
Главна дирекция Социално подпомагане и закрила на детето - Калараш
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 910002 ::: Калараш ::: Област: Калараш
Улица/ Номер:
Aleea Gradinitei, nr.4
Телефон: +40242.3313999 ::: Fax: +40242.334.451
Мобилен телефон:
Е-поща: artanta_dragomir@yahoo.com ::: Web-site : www.dgaspc-cl.ro
Мисия или главна цел/предназначение:
Дневният център за възстановяване на деца с увреждания има за цел да предотврати институционализирането чрез предоставяне на услуги за възстановяване и терапия чрез речева терапия, кинезитерапевтични, психологически и образователни интервенции. Цели: Да насърчава и защитава правата на децата с тежки увреждания, които временно или трайно са лишени от семейната си среда; Предотвратяване на изоставянето чрез предоставяне на безплатна терапевтична грижа; Да се намали периодът на институционализация; Интеграция - реинтеграция на децата с увреждания в собственото им семейство.
Целева/и група/и :

Деца от 3 до 6 години в неравностойно положение.

 

Капацитет:
50
Кратко описание:

Мултидисциплинарният екип, предлагащ социални услуги, се състои от следните видове специалисти:

 • Социален работник, 1 човек, на пълно работно време;
 • 2 кинезитерапевти, на пълно работно време;
 • 1 логопед, на пълно работно време;
 • 2 психолози, на пълно работно време.

 

Местоположение:
 • Site Counter:220,867
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:114