Дневен център за деца в училищна и предучилищна възраст - Драгос Вода

доставчик:
Местен съвет Драгос Вода
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 917085 ::: Драгос Вода ::: Област: Калараш
Улица/ Номер:
Str. Principala, nr. 51
Телефон: +40 242.311.060 ::: Fax:
Мобилен телефон:
+40 242.311.060
Е-поща: primaria@ primariadragosvoda.ro ::: Web-site : www. primariadragosvoda.ro
Мисия или главна цел/предназначение:
Общата цел на дневния център "Драгош вода" за деца в училищна и предучилища възраст е да се подобри качеството на живот на децата от общината, за да се предотврати отпадането им от училище чрез организиране на социални и образователни програми. Основни дейности, изпълнявани в центъра: Мониторинг на дейността на децата след завършване на учебната програма, тъй като семействата, от които идват, не предоставят подкрепата, от която се нуждаят; Осигуряване на образователна подкрепа; Консултиране на деца и техните семейства; Предоставяне на социални услуги; Развитие на независими житейски умения; Осигуряване на храна;  
Целева/и група/и :

Деца от семейства в неравностойно положение, на възраст от 3 до 14 години, пребиваващи в Драгош вода, окръг Кълъраш и техните семейства.

 

Капацитет:
Кратко описание:

Мултидисциплинарният екип, предлагащ социални услуги, се състои от следните видове специалисти:

 • Социален работник, на пълно работно време;
 • психолог, на пълно работно време;
 • медицинска сестра, на пълно работно време;
 • възпитател, 3 лица, на пълно работно време.
Местоположение:
 • Site Counter:160,046
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:280