Дневен център за хора с увреждания - Калараш

доставчик:
Главна дирекция Социално подпомагане и закрила на детето - Калараш
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 910085 ::: Калараш ::: Област: Калараш
Улица/ Номер:
Pelungirea Bucuresti, no. 4
Телефон: +40726171466 ::: Fax:
Мобилен телефон:
+40726171466
Е-поща: aschfrcl@yahoo.com ::: Web-site : www.dgaspc-cl.ro
Мисия или главна цел/предназначение:
Дневният център за хора с увреждания има за цел да насърчава и защитава правата на децата и младежите с увреждания и техните семейства, както и да подобрява техния живот и интереси. Цели: Подкрепа за деца и младежи с увреждания и техните семейства - хигиенно-санитарни продукти, доставка на храни и подпомагане на придобиването на оборудване; Кампании за набиране на средства за подкрепа на дейностите на центъра; Развитие на социални дейности и умения; Информиране на бенефициентите и техните семейства за правата и задълженията; Застъпничество за зачитане на правата на бенефициентите и техните семейства; Дейности: възстановяване - кинезитерапия, психопедагогика, логопедична терапия, професионална терапия, специализирано консултиране, социално подпомагане.  
Целева/и група/и :

Деца и млади хора с увреждания от 3 до 35 години.

 

Капацитет:
48
Кратко описание:

Мултидисциплинарният екип, предлагащ социални услуги, се състои от следните видове специалисти:

  • Социален работник, на пълно работно време;
  • Психопедагог, на пълно работно време;
  • Психолог, на пълно работно време.
Местоположение:
  • Site Counter:237,589
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:30