Приемен център за спешна помощ „Св. Мария“ - Калъраш

доставчик:
Главна дирекция Социално подпомагане и закрила на детето - Калараш
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 0 ::: Калараш ::: Област: Калараш
Улица/ Номер:
str. Baraganului, nr.1
Телефон: +40242.336.020 ::: Fax:
Мобилен телефон:
+40728.728.486
Е-поща: sfmaria@yahoo.com ::: Web-site : www.dgaspc-cl.ro
Мисия или главна цел/предназначение:
Резидентен тип (център за настаняване). Приемният център за спешна помощ "Св. Мария", гр. Кълъраш гарантира закрилата на експлоатираните деца, тези с които е злоупотребявано и неглицираните деца за период от максимум 6 месеца.
Целева/и група/и :
 •  Деца от 3 до 18 години, който са експлоатирани, неглижирани или отделени от родителите;
 • Деца до 3 години с увреждания.

 

Капацитет:
20
Кратко описание:

Услугата предоставя:

 • Настаняване, храна, спане, оборудване;
 • Медицински услуги - наблюдение на здравето;
 • Психологическа оценка;
 • Достъп до образование, информация и култура за бенефициентите;
 • Неформално и информално обучение на бенефициентите;
 • Възможности за прекарване на свободното време;
 • Програми за социализация на бенефициентите.

Мултидисциплинарният екип, предлагащ социални услуги, се състои от следните видове специалисти:

 • Психолог, на пълно работно време;
 • Социален работник, на пълно работно време;
 • Медицински сестри, 5 лица, на пълно работно време;
 • Педагози, 4 лица, на пълно работно време;
 • Супервизор, на пълно работно време;
 • Лекар, 1/5 заетост.
Местоположение:
 • Site Counter:237,611
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:52