Комплекс за социални услуги "Сера" за деца и семейства - Калараш

доставчик:
Главна дирекция Социално подпомагане и закрила на детето - Калараш
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 910002 ::: Калараш ::: Област: Калараш
Улица/ Номер:
str. Belsugului, nr.7
Телефон: +40242.334.451 ::: Fax: 0242.334.451
Мобилен телефон:
+40727.071.973
Е-поща: Adrianionut.patru@yahoo.com ::: Web-site : www.dgaspc-cl.ro
Мисия или главна цел/предназначение:
Резидентен тип.​ Комплексът за социални услуги "Сера" за деца и семейства предоставя временна грижа за деца в затруднено положение чрез: Социални услуги; Образователни услуги; Здравни услуги; Консултиране на семейни или законни представители; Развитие на независими житейски умения; Социални и развлекателни дейности.
Целева/и група/и :
 • Деца от 7 до 18 години, който идват от семейства със социални проблеми или от приемни родители;
 • Родителите на тези деца, които получават помощ, за да избегнат разделяне с децата
Капацитет:
48
Кратко описание:

Мултидисциплинарният екип, предлагащ социални услуги, се състои от следните видове специалисти:

 • Социален работник, на пълно работно време;
 • Учители, 9 души, на пълно работно време;
 • Социален работник, на пълно работно време;
 • Медицинска сестра, 4 лица, на пълно работно време.
Местоположение:
 • Site Counter:159,930
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:164