Дневен център "Сера" - Кълъраш

доставчик:
Главна дирекция Социално подпомагане и закрила на детето - Калараш
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 910120 ::: Калараш ::: Област: Калараш
Улица/ Номер:
str. Belsugului, nr.7
Телефон: +40242.334.451 ::: Fax: +40242.334.451
Мобилен телефон:
+40727.071.973
Е-поща: Adrianionut.patru@yahoo.com ::: Web-site : www.dgaspc-cl.ro
Мисия или главна цел/предназначение:
  В рамките на Дневен център "Сера" предлаганите услуги допълват подходите на семействата, услугите, предоставяни от образователната система и услугите по настаняване за деца в рамките на Главна дирекция "Социално подпомагане и закрила на детето". Центърът осигурява образователни, социални и развитие на самостоятелни житейски умения за деца.  
Целева/и група/и :

Деца от 3 до 6 години, които са от семейства в неравностойно положение

Капацитет:
40
Кратко описание:

 

Мултидисциплинарният екип, предлагащ социални услуги, се състои от следните видове специалисти:

  • Социален работник, на пълно работно време;
  • Педагози, 6 души, на пълно работно време.                               
Местоположение:
  • Site Counter:159,997
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:231