Модул за майки с деца в центъра по приемна грижа при спешни ситуации - Констанца

доставчик:
Главна дирекция Социално подпомагане и закрила на детето - Констанца
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 900341 ::: Констанца ::: Област: Констанца
Улица/ Номер:
Str. Alunis, nr. 4
Телефон: +40241488653 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site : www.dgaspc-ct.ro
Мисия или главна цел/предназначение:
Резидентна услуга. Мисията на модула за приемане на майка и дете в центъра е да се предотврати отделянето на майка и дете и социалната реинтеграция на майката.
Целева/и група/и :

Майки на деца до 3 години или бременни в последното тримесечие.

Капацитет:
16
Кратко описание:

В модула са предвидени следните услуги:

 • Настаняване и ежедневна храна за определен период от време;
 • Психологическо консултиране,
 • Училище за родители;
 • Подкрепа за социална реинтеграция

Центърът е лицензиран и работи в съответствие със стандартите за качество на действащото законодателство. Екипът от специалисти на модула се състои от:

 • Педагози (3 души);
 • Медицински сестри (2 лица);
 • Психолози (2 лица);
 • Социален работник.
Местоположение:
 • Site Counter:161,697
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:121