Модул за жертви на семейно насилие към приемен център за спешни ситуации – Констанца

доставчик:
Главна дирекция Социално подпомагане и закрила на детето - Констанца
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 900003 ::: Констанца ::: Област: Констанца
Улица/ Номер:
Str. Alunis, nr. 4
Телефон: +40241488653 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site : www.dgaspc-ct.ro
Мисия или главна цел/предназначение:
Мисията на модула е да осигури спешна защита на жертвите на домашно насилие. Службата се намесва в ситуации на домашно насилие и подпомага и подпомага родителите / потенциалните родители да се справят с психосоциалните трудности, засягащи семейните отношения, уменията за развитие на родителите и предотвратяването на отделянето на детето от неговото семейство.
Целева/и група/и :

Жени / мъже, жертви на домашно насилие и непълнолетни, за които се грижат.

Капацитет:
4 места (един апартамент)
Кратко описание:

В модула са предвидени следните услуги:

  • Настаняване и ежедневна храна за определен период от време;
  • Психологическо консултиране,
  • Социално посредничество;
  • Подкрепа за социална реинтеграция.
    Екипът на модула се състои от 6 социални работници.
Местоположение: