Семеен модул за деца в затруднение и с ХИВ / СПИН - Констанца

доставчик:
Фондация "Сутрешна слава" за деца със СПИН – Констанца
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 900062 ::: Констанца ::: Област: Констанца
Улица/ Номер:
Prelungirea Liliacului, nr. 12
Телефон: +40241690533 ::: Fax: +40241690533
Мобилен телефон:
Е-поща: mghcasasperanta@yahoo.com ::: Web-site : www.fgb.ro
Мисия или главна цел/предназначение:
Резидентна услуга. Мисията на услугата е да осигури настаняване, възможности за образование, растеж и социална интеграция, фокусирайки се върху детето / младежа, ориентирана към семейството и общността, основаваща се на установяване на стандарт, който да показва, че всички деца с ХИВ/СПИН се ползват с всички права, предоставени от Всеобщата декларация за правата на човека на ООН. Семейните модули имат за цел да предоставят грижи по настаняване на децата, заразени с ХИВ, достъп до настаняване, грижи, образование, медицински услуги, интеграция в общността, семейна или социално-професионална интеграция / реинтеграция.
Целева/и група/и :

HIV-позитивни хора или лица, които имат HIV-заразени майки с медицински и социални нужди в трудни ситуации

Капацитет:
20
Кратко описание:

В модула са предвидени следните услуги:

 • Настаняване и ежедневна храна;
 • Психологическо консултиране,
 • Социално посредничество;
 • Медицинска помощ,
 • Формално и неформално образование
 • Подкрепа за социална реинтеграция.
  Екипът се състои от: възпитател, психолог, социален работник, педагози.
Местоположение:
 • Site Counter:220,219
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:188