Приемен център за деца при спешни ситуации - Констанца

доставчик:
Главна дирекция Социално подпомагане и закрила на детето - Констанца
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 900341 ::: Констанца ::: Област: Констанца
Улица/ Номер:
Str. Alunis, nr. 4
Телефон: +40241488653 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Резидентна услуга. Мисията на центъра е да предоставя помощни услуги за пренебрегвани, експлоатирани или малтретирани деца. В рамките на този център децата се възползват от грижите за определен период от време. Основните цели на центъра са: Реинтеграция на децата в основното или разширено семейство; Предоставяне на социални услуги на жилищна база; Предоставяне на психологическо и социално консултиране за деца и семейства, Услуги за формално и неформално образование.
Целева/и група/и :

Насилвани, пренебрегвани или експлоатирани деца от 3 до 18 години от област Констанца.

Капацитет:
30
Кратко описание:

Услуги в центъра:

 • настаняване и храна;
 • образователни услуги;
 • социално подпомагане,
 • медицинска помощ;
 • социално консултиране и посредничество;
 • подготовка за независим живот.
  В рамките на организацията услугите се предоставят от мултидисциплинарен екип, състоящ се от: психолог (двама души), социален работник, медицинска сестра, специализирани възпитатели (28 души). В центъра има и административен персонал, състоящ се от работници и друг помощен персонал.
  Центърът е лицензиран и работи в съответствие със стандартите за качество на действащото законодателство.
Местоположение:
 • Site Counter:160,007
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:241