"Мама Маргарите" дневен център - Констанца

доставчик:
Фондация "Джовани Бошко"
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 900007 ::: Констанца ::: Област: Констанца
Улица/ Номер:
Veniamin Costache, nr. 66
Телефон: +4241516040 ::: Fax: +40241690533
Мобилен телефон:
0241516040
Е-поща: Marta.n@donbosco.ro ::: Web-site : www.fgb.ro
Мисия или главна цел/предназначение:
Мисията на услугата е да се стреми да предотврати отпадането от училище за деца и младежи чрез разработването на програми за неформално образование и професионални квалификации в областта на информатиката, както и чрез предоставяне на социални услуги, специфични за деца в риск.
Целева/и група/и :

Деца и младежи от семейства в неравностойно положение, които представляват социален риск.

Капацитет:
100
Кратко описание:

В рамките на центъра се предоставят следните услуги:

 • Образователни - обучение;
 • Подкрепа при подготвянето на домашната работа,
 • Неформално обучение;
 • Самостоятелно развитие на житейски умения,
 • Обучение по информатика,
 • Консултации за деца и семейства.
  Екипът на услугата се състои от: учители, психолог, социален работник, социален педагог, специализиран преподавател.
Местоположение:
 • Site Counter:237,601
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:42