Настаняване от семеен тип „Клаудия“ - Костанца

доставчик:
Фондация "Джовани Бошко"
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 900036 ::: Констанца ::: Област: Констанца
Улица/ Номер:
Veniamin Costache, nr. 66
Телефон: +40241516040 ::: Fax: +40241690533
Мобилен телефон:
+40241516040
Е-поща: Marta.n@donbosco.ro ::: Web-site : www.fgb.ro
Мисия или главна цел/предназначение:
Мисията на центъра е да предоставя социални услуги като консултиране и алтернатива на свободното време за деца от семейства в неравностойно положение. 
Целева/и група/и :

Деца и младежи от семейства в неравностойно положение от 14 до 17 години.

Капацитет:
6
Кратко описание:

В рамките на центъра се предоставят следните услуги:

 • Настаняване и ежедневна храна;
 • Образователна подкрепа;
 • Обучение;
 • Неформално обучение;
 • Самостоятелно развитие на житейски умения,
  Екипът на услугата се състои от: членове на преподавателския състав, психолог, социален работник, социален педагог.
Местоположение:
 • Site Counter:159,726
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:284