Приемна грижа “Причиндел” - Крайова

доставчик:
Главна дирекция Социално подпомагане и закрила на детето – Долж
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 0 ::: Крайова ::: Област: Долж
Улица/ Номер:
str. Corneliu Coposu, nr. 107
Телефон: +40251/524.424 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site : www.dgaspcdolj.ro
Мисия или главна цел/предназначение:
Резидентна услуга. Целта на социалната услуга Приемна грижа „Причиндел“ е да осигури достъп на деца с увреждания на възраст от 0 до 6 години, който временно или окончателно са лишен от родителски грижи и за които е предоставена специална защитна и е създадена мярка със специализирани услуги за настаняване, грижи, рехабилитация, образование и обучение за реинтеграция или социална интеграция.
Целева/и група/и :

Бенефициентите на социалната услуги, предоставяна от Приемна грижа „Причиндел“  са деца до 6 годишна възраст с увреждания, които временно или окончателно са лишени от родителска грижа в резултат на установяването, съгласно условията и закона на мярка приемна грижа.

Капацитет:
20
Кратко описание:

Мултидисциплинарният екип предоставя следните социални услуги:

 • настаняване с фиксиран срок;
 • лична хигиена,
 • помощ за здравето
 • неформални и формални образователни дейности;
 • емоционална подкрепа и, според случая, консултиране с психолог;
 • развлекателни и социални дейности.
Местоположение:
 • Site Counter:161,636
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:60