Приемна грижа Дом “Норичел” - Крайова

доставчик:
Главна дирекция Социално подпомагане и закрила на детето – Долж
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 0 ::: Крайова ::: Област: Долж
Улица/ Номер:
Aleea Toamnei, nr. 14
Телефон: +40251/550.386 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site : www.dgaspcdolj.ro
Мисия или главна цел/предназначение:
Резидентна услуга. Целта на социалната услуга Приемна грижа „Норичел“ е да осигури достъп на деца и младежи с увреждания, който временно или окончателно са лишени от родителски грижи и за които е предоставена специална защитна и е създадена мярка със специализирани услуги за настаняване, грижи, рехабилитация, образование и обучение за реинтеграция или социална интеграция.
Целева/и група/и :

Бенефициентите на социалната услуги, предоставяна от Дом „Норичел“  са деца или младежи с увреждания, които временно или окончателно са лишени от закрилата на родителите си в резултат на установяването, съгласно условията и закона на мярка приемна грижа.

Капацитет:
36
Кратко описание:

Мултидисциплинарният екип предоставя следните социални услуги:

 • настаняване с фиксиран срок;
 • лична хигиена,
 • помощ за здравето
 • неформални и формални образователни дейности;
 • емоционална подкрепа и, според случая, консултиране с психолог;
 • развлекателни и социални дейности.
Местоположение:
 • Site Counter:160,029
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:263