Приют за бездомни майки и деца "Св. Екатерина" - Крайова

доставчик:
Главна дирекция Социално подпомагане и закрила на детето – Долж
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 0 ::: Крайова ::: Област: Долж
Улица/ Номер:
Str. Vanatori, nr. 4
Телефон: +40251/530.072 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site : www.dgaspcdolj.ro
Мисия или главна цел/предназначение:
Резидентна услуга. Целта на социалната услуга "Св Екатерина" Приют за бездомни майки и деца е да осигури достъп на деца и младежи, които временно или окончателно са лишени от родителски грижи и за които е създадена специална защитна мярка, със специализирани услуги за настаняване, грижи, образование, емоционална подкрепа, консултиране, както и развитие на по-голямата част от уменията за независим живот и някои от дейностите, свързани със семейната и социално-професионалната реинтеграция / интеграция.
Целева/и група/и :

Бенефициентите на социалните услуги, предоставяни от "Св. Екатерина" са деца на възраст от 3 до 18 години, както и младежи до 26 години, които продължават своето обучение, които временно или трайно са лишени от родителски грижи в резултат на учредяването, съгласно предвидените в закона условия, на мярката за приемна грижа.

Капацитет:
20
Кратко описание:

Мултидисциплинарният екип предоставя следните социални услуги:

 • настаняване с фиксиран срок;
 • ​грижи за психическото здраве на майката и детето;
 • образование и консултиране;
 • дейности за придобиване на независими умения за живот;
 • подкрепа и родителско образование за формиране и развитие на родителски умения и способности;
 • ориентация и подготовка за професионалната / училищната интеграция (ако е приложимо) на майката;
 • -поддържане на дейности с цел възстановяване на взаимоотношенията със семейството и с бащата на детето.
Местоположение:
 • Site Counter:159,903
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:137