Център за възстановяване и рехабилитация "Св. Апостол Андрей" - Крайова

доставчик:
Епархия на Крайова
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 0 ::: Крайова ::: Област: Долж
Улица/ Номер:
Str. Gen. Dragalina, nr. 60A
Телефон: +40251/310.157 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site : www.dgaspcdolj.ro
Мисия или главна цел/предназначение:
Дневен център. Целта на социалната услуга "Св. Апостол Андрей" - Центърът за възстановяване и рехабилитация е превенция на изоставянето и институционализирането на деца с увреждания, осигурявайки през деня дейности по грижа, образование, овластяване / рехабилитация, отдих - социализация, консултиране, умения за независим живот  и развитие, както и дейности по подкрепа, консултиране, образование за родители или законни представители.
Целева/и група/и :

Бенефициентите на социални услуги, предоставяни от "Св. Апостол Андрей "са:

 • деца / млади хора с увреждания;​
 • родителите / законните представители на деца с увреждания, на  които се предоставят подкрепа, консултиране, образователни дейности и др.
Капацитет:
100
Кратко описание:

Мултидисциплинарният екип предоставя следните социални услуги:

 • включващи образователни дейности за развитие на независими умения за живот;
 • овластяване и рехабилитация;
 • развлекателни и социални дейности;
 • психолог;
 • консултиране и подкрепа за родители или законни представители.
Местоположение:
 • Site Counter:161,646
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:70