Социален център "Възраждане" - Крайова

доставчик:
Архиепископията на Крайова
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 200760 ::: Крайова ::: Област: Долж
Улица/ Номер:
str. Matei Basarab, nr 16
Телефон: 0 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site : www.m-ol.ro
Мисия или главна цел/предназначение:
Резидентна услуга. Мисията на центъра е да предоставя жилищни социални услуги за възрастни хора в област Долж.
Целева/и група/и :

Стари хора, за които няма кой да се грижи/ без роднини, в риск.

Капацитет:
43
Кратко описание:

В центъра се предлагат следните услуги:

 • настаняване и ежедневна храна
 • консултантски услуги
 • емоционална подкрепа
 • медицинска помощ,
 • професионална терапия
 • дейности за свободното време
 • реинтеграция на семейството, доколкото е възможно
Местоположение:
 • Site Counter:160,053
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:287