Социален център "Митрополит Фирмилиан" - Крайова

доставчик:
Архиепископията на Крайова
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 0 ::: Крайова ::: Област: Долж
Улица/ Номер:
str. Mitropolit Firmilian, nr 10
Телефон: +40251 41365 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site : www.m-ol.ro
Мисия или главна цел/предназначение:
Резидентна услуга. Мисията на центъра е да предоставя социални услуги на възрастните хора в различни социални рискови ситуации. Целта на центъра е да осигури оптимална рамка за дейности за отдих и социализация на възрастни хора, представители на социално и емоционално уязвими форми.
Целева/и група/и :

Стари хора в затруднено положение, от община Крайова.

Капацитет:
50
Кратко описание:

В центъра се предлагат следните услуги:

 • социално консултиране
 • професионална терапия
 • емоционална подкрепа,
 • дейности за свободното време
 • културни дейности
 • обяд
Местоположение:
 • Site Counter:231,521
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:389