Дом "Лакрамиоара" - Крайова

доставчик:
Главна дирекция Социално подпомагане и закрила на детето – Долж
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 0 ::: Крайова ::: Област: Долж
Улица/ Номер:
B-dul Oltenia, nr. 89, bl. 201 B, Sc.1, ap. 1
Телефон: +40251/530.383 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site : www.dgaspcdolj.ro
Мисия или главна цел/предназначение:
Резидентна услуга. Целта на социалната услуга "Лакрамиоара" е да осигури достъп на детето / младото лице, което временно или окончателно е лишено от закрила на своите родители и за което е създадена специална защитна мярка, със специализирани служби на настаняване, грижи, образование, емоционална подкрепа, консултиране, както и развитие на по-голямата част от уменията за независим живот и някои от дейностите, свързани със семейната и социално-професионалната реинтеграция / интеграция.
Целева/и група/и :

Бенефициентите на социалните услуги, предоставяна от Дом "Лакрамиоара", са деца на възраст от 3 до 18 години, както и младежи до 26 години, които продължават обучението си, временно или трайно отделени от родителите си в резултат на налагането, съгласно предвидените от закона условия, на мярка приемна грижа.

Капацитет:
Кратко описание:

Мултидисциплинарният екип предоставя следните социални услуги:

 • настаняване с фиксирана продължителност;
 • лична хигиена,
 • образование
 • емоционална подкрепа,
 • консултиране,
 • развитие на независими житейски умения,
 • дейности за реинтеграция / интеграция на семейството,
 • дейности за социално-професионална реинтеграция / интеграция,
 • отдих и социализация
Местоположение:
 • Site Counter:231,545
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:2