Социален център "Крилата на светлината" - Крайова

доставчик:
Архиепископията на Крайова
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 200381 ::: Крайова ::: Област: Долж
Улица/ Номер:
str. General Dragalina, nr 29
Телефон: +40251 41365 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: social@m-ol.ro ::: Web-site : www.m-ol.ro
Мисия или главна цел/предназначение:
Дневен център. Мисията на центъра е да предоставя социални и образователни услуги на деца от община Крайова и съседни населени места, които идват от социално слаби семейства и представляват риск от отпадане от училище. Целта на центъра е да развие знанията и способностите на уязвимите деца, за да осигури тяхното психо-социално възпитание и развитие.
Целева/и група/и :

Деца и младежи от 6 до 17 години, които са от семейства в неравностойно положение и с риск от отпадане от училище.

Капацитет:
50
Кратко описание:

В центъра се предлагат следните услуги:

 • подкрепа при писането на домашна работа,
 • подпомагане при учене на уроци
 • групово и индивидуално психологическо консултиране
 • професионална терапия
 • дейности за развитие на жизнени умения
 • социално посредничество за семейството.
Местоположение:
 • Site Counter:220,180
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:149