Дневен център за възстановяване - Дробета - Турну Северин

доставчик:
Главна дирекция “Социално подпомагане и закрила на детето“ - Мехединци
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 220064 ::: Дробета-Турну Северин ::: Област: Мехединци
Улица/ Номер:
Bld. Spl. Mihai Viteazu, nr. 4-6
Телефон: +40252321710 ::: Fax:
Мобилен телефон:
+40740802390
Е-поща: Bogorodita_laurentiu@yahoo.com ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Мисията на "Дневен център за възстановяване" е следната: Предотвратява изоставянето и институционализирането на децата, като осигурява през деня дейности за възстановяване и рехабилитация с цел постигане на социална интеграция. Целта на социалната услуга "Дневен център за възстановяване" е да се предотврати изоставянето и институционализирането на деца, като се осигурят през деня възстановителни и рехабилитационни дейности, за да се постигне социална интеграция и да се предотврати отделянето на деца от семейството.
Целева/и група/и :

Деца, които имат сезиране от консултант за възстановителни услуги, които могат да бъдат предоставени от центъра, с местоживеене в област Мехединци.

Капацитет:
Кратко описание:

Основните функции на социалната услуга "Дневен център за възстановяване" са следните: Предоставяне на социални услуги от общ/местен обществен интерес чрез осигуряване на следните дейности:

 • психологическо консултиране;
 • кинетична терапия:
 • физиотерапия;
 • логопедична терапия;
 • професионална терапия.
Местоположение:
 • Site Counter:159,985
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:219