Дом за грижи за стари хора - Дробета - Турну Северин

доставчик:
Главна дирекция “Социално подпомагане и закрила на детето“ - Мехединци
Вид на структурата:
Social service provided in a specialized institution
Пощенски код: 225300 ::: Дробета-Турну Северин ::: Област: Мехединци
Улица/ Номер:
T. Vladimirescu, 101
Телефон: +40252371383 ::: Fax: +40252371383
Мобилен телефон:
+40724282276
Е-поща: ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Резидентна услуга. Предоставя информация, защита, подслон, настаняване, грижи, консултиране, социално възстановяване и социална реинтеграция за стари хора в зависимост от техните специфични нужди, за неопределен период от време, социализация и дейности за свободното време, прецизиране на взаимоотношенията с други бенефициенти. Основни цели: повишаване на качеството и разнообразяване на социалните услуги, предлагани на бенефициентите; Поддържане на връзки със семейството; Насърчаване на позитивен имидж на бенефициентите в общността; повишаване на личната автономност; Реинтеграция в семейството.
Целева/и група/и :

Стари хора, които:

 • нямат семейство
 • не притежават свое жилище
 • не реализират собствени доходи
 • не могат да живеят сами
 • не са в състояние да задоволят своите социалномедицински нужди.
Капацитет:
35
Кратко описание:
 • Настаняване за неопределен период от време - осигуряване на настаняване, храна, спално бельо и подходящи хигиенни и санитарни условия;
 • Здраве и грижи - записване в медицински досиета, витамини, имунизации, поддържане на здравето;
 • Палиативна помощ
 • Социализация и дейности за свободното време - участие на общността в дейностите, инициирани от бенефициентите, прецизиране на взаимоотношенията с други бенефициенти;
 • Консултации и информация - консултации и информация за бенефициентите по административни, икономически, правни и религиозни въпроси;
 • Възстановяване и функционална рехабилитация чрез програми, за да се поддържа или подобрява функционалната автономия на бенефициентите;
 • Оценка на индивидуалните нужди в зависимост от индивидуалното положение на всеки бенефициент;
 • Настаняването се извършва в модули (един модул се състои от две спални - всяка със санитарен възел и всекидневна), бенефициентът има легло, шкаф и нощно шкафче. Четирима бенефициенти се настаняват в спалнята. В хола има маса с 8 места, телевизор, климатик, два фотьойла и диван.
  Осигурява се специализирани терапии (приложен анализ на поведението - ABA, PECS, TEACH, мелотерапия, лудотерапия, кинезитерапия, професионална терапия, групова терапия и сетивна стимулация).
Местоположение:
 • Site Counter:159,926
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:160