Дом за стари хора “Св. Мария” - Сисести

доставчик:
Главна дирекция “Социално подпомагане и закрила на детето“ - Мехединци
Вид на структурата:
Social service provided in a specialized institution
Пощенски код: 0 ::: Сисести ::: Област: Мехединци
Улица/ Номер:
0
Телефон: 0 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Резидентна услуга. Мисия: Предоставяне на социални услуги на възрастните хора в една от следните ситуации: лицето няма лица, които са отговорни за него или не могат да изпълнят задълженията си, човекът не може да живее сам лицето се нуждае от медицински надзор, който не може да бъде осигурен у дома, лицето няма дом. Основни цели: повишаване на качеството и разнообразяване на социалните услуги, предлагани на бенефициентите; Поддържане на връзки със семейството; Насърчаване на позитивен имидж на бенефициентите в общността; повишаване на личната автономност.
Целева/и група/и :

Бенефициентите на социалната услуга са стари хора (лица на възраст над 65 години).

Капацитет:
30
Кратко описание:

Предоставяни услуги:

 • настаняване за неопределен период от време;
 • лични и палиативни грижи за бенефициентите,
 • социализация и дейности за свободното време
 • медицинска помощ за бенефициентите,
 • професионална терапия, консултиране и информация
 • защита.

Центърът разполага с една сграда за прием на бенефициентите, с 8 спални (3 и 4 легла), с баня за всяка спалня и всекидневна, съобразена с нуждите на бенефициентите, 1 административна сграда (4 офиса, 1 медицинска практика, 1 медицински център за кинезитерапия, кухня, трапезария, клуб, хранителни складове, складове за материали и твърдо гориво).

Местоположение:
 • Site Counter:220,211
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:180