Кризисен център Стрехая - Дробета - Турну Северин

доставчик:
Главна дирекция “Социално подпомагане и закрила на детето“ - Мехединци
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 0 ::: Дробета - Турну Северин ::: Област: Мехединци
Улица/ Номер:
Tudor Vladimirescu 101
Телефон: +402523371383 ::: Fax: +402523371383
Мобилен телефон:
+40740435879
Е-поща: ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Резидентна услуга. Предоставя помощ и подкрепа на нуждаещите се лица за определен период до 3 месеца, с възможност за предоставяне на разположение на изпълнителния директор на ГД СПЗД Мехединци, ако бенефициентът бъде транспортиран до друг център за хора с увреждания, или центрове за грижи за възрастни хора и където понастоящем няма налични места.
Целева/и група/и :

Хора в нужда, които са в риск от социално изключване

Капацитет:
Кратко описание:
 • срочно настаняване;
 • информация и консултиране;
 • социална реинтеграция;
 • медицинска помощ;
 • оценка и мониторинг;
 • социализация и поддържане на взаимоотношенията със семейството.
Местоположение:
 • Site Counter:220,871
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:118