Дневен център "Св. Георги" – Хинова

доставчик:
Главна дирекция „Социално подпомагане и закрила на детето“ - Мехединци
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 227245 ::: Хинова ::: Област: Мехединци
Улица/ Номер:
Hinova
Телефон: +40252321139 ::: Fax: +40252/354425
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Мисията на центъра е да се предотврати изоставянето и институционализирането на деца чрез осигуряване на дневни грижи, образование, отдих - социализация, консултиране; развитие на независими умения за живот и осигуряване на подкрепа, консултиране, образование за родителите или техните законни представители. Целта на социалната услуга е да поддържа, възстановява и развива способността на детето и неговите родители да преодоляват ситуации, които биха могли да доведат до отделяне на детето от неговото семейство.
Целева/и група/и :

Деца от 0 до 3 години, които са изложени на риск от отделяне от родителите, за които Комисията за закрила на детето Мехединци е установила мярка за участие в центъра, както и за техните родители / законни представители.

Капацитет:
Кратко описание:

Центърът предлага следните видове услуги:

 • временно настаняване от 8:00 до 16:30 ч. От понеделник до четвъртък и петък между 8:00 и 14:00 часа;
 • персонал, който осигурява основна грижа: храна, сън, хигиена и др .;
 • наблюдение на здравето, администриране на лекарства;
 • образование за деца от 0 до 3 години - осигурява достъп на бенефициентите до неформално, информално образование за хармоничното им развитие;
 • развитие на независими житейски умения - придобиване на способности, които дават възможност на детето да развие нормален социален живот;
 • управление - гарантиране, че децата изпълняват своите дейности в пълна безопасност;
 • ориентиране към други услуги: ако комплексът след положителна оценка на състоянието на детето установи, че това е необходимо за детето, за да получите достъп до други услуги, специализираните персонал съветва родителите / законните представители на детето как да получат достъп до други услуги.

Центърът се намира на приземния етаж на сграда, която се осигурява от Местния съвет на град Хинова и разполага с стая за игри, спални, храна, трапезария, медицински пакет, две бани за деца и един за персонала, пералня, двор.

Местоположение:
 • Site Counter:161,704
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:128