Център за обществена подкрепа на "SOS Детски селища България" - Велико Търново

доставчик:
SOS Детски селища България
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 5000 ::: Велико Търново ::: Област: Велико Търново
Улица/ Номер:
ул. Димитър Найденов 4
Телефон: 0879532892 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: albena.prokopieva@sosbg.org ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Център за обществена подкрепа на Сдружение "SOS Детски селища България" e комплекс от социални услуги предназначени за деца и семейства, който функционира от 2008 година в партньорство с Община Велико Търново.
Целева/и група/и :
 • деца от 0 до 18 години в риск /деца, в риск от изоставяне; деца в риск от неглижиране на базови потребности;  деца- жертви на физически и емоционален тормоз; деца в риск от отпадане или отпаднали от училище; деца с поведенчески проблеми/
 • младежи, напускащи институции за отглеждане на деца;
 • самотни родители и семейства, търсещи подкрепа за своите деца;
 • кандидати за приемни родители и осиновители;
 • приемни родители и осиновители;
 • професионалисти, предоставящи  грижа за деца.
Капацитет:
100
Кратко описание:

1. Психологическо консултиране и подкрепа на деца и родители /индивидуално и групово, вкл. групови тренинги/ за:

 • развитите на комуникативни и социални умения;
 • възстановяване и подобряване на връзките със семейството;
 • развитие на умения за живот;
 • справяне с конфликтни ситуации, подобряване на взаимоотношенията с връстници.

2. Индивидуално педагогическо консултиране на деца, които срещат трудности в училище;

3. Психосоциална и/или психологическа подкрепа за родители :

 • по въпроси, свързани с отглеждане на техните деца и специфичните им потребности;
 • по въпроси, свързани с подобряване на условията за живот и осигуряване на безопасна и сигурна среда за развитие на детето;
 • по въпроси, свързани с разпределение на отговорностите  в семейството;
 • по въпроси от превенция на домашно насилие, превенция на емоционално неглижиране;
 • насочване на семейството към ползване на други услуги, необходими за детето;
 • психосоциално консултиране по време на бременността и в следродовия период на майки в рискова ситуация.

4. Предоставяне на възможност за юридическо консултиране.

5. Подпомагане на семействата за достъп до специализирани медицински услуги – подкрепа при намиране на необходимата медицинска помощ за нуждаещи се деца.

6. Подкрепа на семейства за осигуряване на достъп до училище и детска градина.

7. Обучение на кандидати за приемни семейства и подкрепа на одобрени приемни семейства с деца.

8. Услуги по осиновяване – обучение на кандидат-осиновители и подкрепа на семействата след осиновяване.

9. Мобилна социална работа – активна подкрепа на място на семейства от високорискови общности  и в ситуация на социална изолация.

Местоположение:
 • Site Counter:159,991
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:225