Дневен център за деца с увреждания - Велико Търново

доставчик:
Община Велико Търново
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 5000 ::: Велико Търново ::: Област: Велико Търново
Улица/ Номер:
ул. „Г. Измирлиев” 2 / в сградата на СОУ „Г.С.Раковски”/
Телефон: 062/ 67 10 78 ::: Fax:
Мобилен телефон:
0882 944 728
Е-поща: dcdu_vt@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
„Дневен център за деца с увреждания”е социална услуга, предоставяща дневни грижи за деца с различни по вид и степен увреждания. Цел на услугата: Предлагане на смислени дневни занимания, които да насърчават и поддържат уменията на децата и да надграждат възможностите им за развитие, подготвяйки ги за самостоятелен начин на живот.
Целева/и група/и :

Потребителите на услугата са деца с физически, ментални и множествени увреждания, на възраст от 7 до 18 години, и до 20 години, в случаите, когато са учащи.

Капацитет:
36
Кратко описание:

Предоставяни услуги:

 • Целодневна грижа;
 • Полудневна грижа;
 • Двигателна рехабилитация;
 • Логопедични занятия;
 • Педагогическа и психологическа подкрепа;
 • Социална интеграция;
 • Арт-терапия;
 • Почасов прием от специалисти;
 • Консултиране на родители;
 • Храна;
 • Транспорт.
Местоположение:
 • Site Counter:159,881
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:115