Дневен център за възрастни хора с увреждания - Велико Търново

доставчик:
Фондация Милениум
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 5000 ::: Велико Търново ::: Област: Велико Търново
Улица/ Номер:
ул. "Поп Харитон" № 4, бл. Б
Телефон: 0884/319 505 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: office@millenium.bg ::: Web-site : www.millenium.bg
Мисия или главна цел/предназначение:
Дневен център за възрастни хора с увреждания предоставящ комплекс от социални услуги за лица над 18 години. Цели: предоставяне на социални услуги насочени към задоволяване на ежедневните потребности подпомагане и разширяване възможностите на лицата да водят самостоятелен и пълноценен начин на живот индивидуална подкрепа съобразно личните потребности и възможности помагане на хората да работят за справяне и преодоляване на собствените им затруднени чрез иновативна социална услуга подкрепа в борбата със социалното изключване и подпомагане тяхното развитие социализиране потребителите чрез различни образователни, трудови и интеграционни мероприятия
Целева/и група/и :

Потребителите на услугата са възрастни хора с увреждания над 18 година от Община Велико Търново

Капацитет:
25
Кратко описание:

Предоставяни услуги:

  • хранене
  • здравни грижи
  • лечебна физкултура
  • образователни услуги, информация и социална рехабилитация
  • трудотерапия
  • психологическо консултиране
  • организация на свободното време и лични контакти
  • иновативна социална услуга СП „Ателие за пачуърк”
Местоположение: