Дом за стари хора „Венета Ботева” - Велико Търново

доставчик:
Община Велико Търново
Вид на структурата:
Social service provided in a specialized institution
Пощенски код: 5000 ::: Велико Търново ::: Област: Велико Търново
Улица/ Номер:
ул. Иларион Драгостинов 3
Телефон: 062/ 67-04-87 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: dsh_vt@abv.bg ::: Web-site : dsh-vt.com
Мисия или главна цел/предназначение:
Дом за стари хора „Венета Ботева” е специализирана институция за предоставяне на социални услуги извън общността с отделение за лежащо болни. Целта на услугата включва: Задоволяване на ежедневните потребности на потребителите, 24 - часово медицинско наблюдение, осигуряване на атмосфера за преодоляване на чувството на изолираност и изоставеност, създаване на условия за социални контакти и възможности възрастните хора да се чувстват неразделна част от обществото.
Целева/и група/и :

Потребителите на услугата са лица, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно Кодекса за социално осигуряване и които:

 • Не са в състояние сами да организират и задоволяват своите жизнени потребности;
 • Имат намалена работоспособност (група инвалидност) над 71%, определена с експертно решение на ТЕЛК и активното лечение за тях е приключило;
 • Нямат близки, които да се грижат за тях;
 • Имат близки, но те са с определена над 71% намалена работоспособност;
 • Имат близки, но те са навършили пенсионна възраст съгласно Кодекса за социално осигуряване;
 • Ветераните от войните ползват предимство при настаняване.
Капацитет:
130
Кратко описание:

Услугите, които се предоставят в специализираната институция са:

 • предоставяне на жилищно помещение със собствен санитарен възел, топла вода и сезонно отопление на всички обитавани помещения, телевизионни помещения с кабелен носител, чайни помещения с определен статут и време за достъп;
 • осигурена храна и хранене на етажна столова в една смяна;
 • 24 - часово медицинско наблюдение и рехабилитация;
 • транспортиране до и от болница, поликлиника и други лечебно-диагностични заведения с автомобил, собственост на институцията;
 • социална рехабилитация;
 • индивидуално психологическо консултиране и групова психотерапия;
 • трудотерапия;
 • предоставяне на книги, списания и вестници от библиотечния фонд на Дома;
 • бръснаро-фризьорски услуги;
 • шивашки услуги;
 • пране и гладене на лично и постелочно бельо;
 • помощ при самообслужване
Местоположение:
 • Site Counter:161,643
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:67