Домашен социален патронаж - Велико Търново

доставчик:
Община Велико Търново
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 5030 ::: Дебелец ::: Област: Велико Търново
Улица/ Номер:
ул. „Стефан Караджа” 25
Телефон: 06117 2053 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: dsp_vt@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Домашен социален патронаж в община Велико Търново е комплекс от социални услуги, които се предоставят в общността. Те включват – доставяне на храна в дома, помощ в поддържането на хигиена в дома и лична хигиена, съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства на потребители, които се нуждаят от тях, битови услуги.
Целева/и група/и :
 • Лица над 60-годишна възраст;
 • Лица с определена 50% и над 50% намалена работоспособност.

Домашен социален патронаж в община Велико Търново разполага с общ капацитет от 430 потребители, разпределен в една основна база и два филиала:

 • База гр. Дебелец с капацитет 300 потребители;
 • Филиал с. Ново село с капацитет 80 потребители;
 • Филиал с. Балван с капацитет 50 потребители.
Капацитет:
430
Кратко описание:

Домашен социален патронаж община Велико Търново предоставя следните услуги на своите потребители:

 • доставяне на храна в дома;
 • поддържане на лична хигиена и хигиена на жилищните помещения, ползвани от потребителя;
 • съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при инвалидност или тежко заболяване;
 • помощ в общуването и в поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него;
 • битови услуги – закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, заплащане на данъци, такси, заплащане на сметки за електрическа и топлинна енергия, телефон и др. със средства на потребителя;
 • съдействие за консултация с личен лекар и съдействие за явяване на ТЕЛК;
 • административни и правни консултации по проблеми, свързани със социалното подпомагане;
 • други.
Местоположение:
 • Site Counter:161,683
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:107