Дом за възрастни хора с умствена изостаналост - с. Пчелище

доставчик:
Община Велико Търново
Вид на структурата:
Social service provided in a specialized institution
Пощенски код: 5048 ::: с. Пчелище ::: Област: Велико Търново
Улица/ Номер:
ул. „Четиринадесета” № 26
Телефон: 061102238 ::: Fax:
Мобилен телефон:
0885 700 712
Е-поща: st_yoanvt@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Дом за възрастни хора с умствена изостаналост /ДВХУИ/ е специализирана институция за дългосрочно предоставяне на комплекс от социални услуги/ над 3 месеца/ на възрастни лица с различна степен на умствена изостаналост. Целта на услугата включва: Предоставяне 24 часа в денонощието на социални услуги за възрастни с умствена изостаналост, насочени към задоволяване на индивидуалните им потребности, социална рехабилитация, здравни грижи и изготвяне на индивидуални програми за социална интеграция.
Целева/и група/и :

Възрастни лица над 18 годишна възраст с различна степен на умствена изостаналост, за които са изчерпани възможностите за предоставяне на специфични грижи в семейна среда.

Капацитет:
77
Кратко описание:

Услугите, които се предоставят в специализираната институция са:

  • задоволяване на ежедневните потребности;
  • задоволяване на здравни потребности;
  • предоставяне на подходящи образователни услуги;
  • включване в подходящи обучителни и терапевтични дейности;
  • изготвяне на индивидуални програми за социална рехабилитация след оценка на нуждите на потребителя; мерки за извеждане и социално включване;
  • организиране на свободното време – спорт, екскурзии, почивки, културни, спортни и други дейности;
  • осигуряване на психологическа и емоционална подкрепа
Местоположение: