Защитено жилище за хора с психични разстройства - с. Церова кория

доставчик:
Община Велико Търново
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 5047 ::: с. Церова кория ::: Област: Велико Търново
Улица/ Номер:
.
Телефон: 06126 2329 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: z_coria_psychiatry@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
”Защитено жилище за хора с психични разстройства” е комплекс от социални услуги, предоставяни на лица с психични разстройства. Целта на услугата включва: Създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на хора с тежки психични разстройства; Осъществяване на дейности за постигане на социално включване и възстановяване на изгубените социални умения и навици; Осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, близка до семейната, с възможност за изява и подкрепа от специалисти.
Целева/и група/и :

Потребителите на услугата са лица на възраст над 18 години с психични разстройства.

Капацитет:
10
Кратко описание:

1. Подсигуряване на защитено място за живеене, което дава възможнаст на група от тежко боледуващи, загубили възможност да имат собственно жилище и подслон да подобрят качеството си на живот и да бъдат поставени в условия, близки до домашните. Дейността включва:

 • Обучение за полагане на грижи за лична хигиена/ грижи за външния вид;
 • Обучение за полагане на грижи за хигиената на личното пространство;
 • Обучение за полагане на грижи за хигиената на общите помещения и парковото пространство;
 • Обучение за поддържане на облеклото.

2. Психосоциални дейности- предоставят възможностза изграждане на социални умения за самостоятелен и пълноценен начин на живот, за ефективно вграждане в социалната среда, за изграждане на подкрепяща мрежа от приятели и партньори, за трудова реализация, за оползотворяване на свободното време и др. Включват:

 • Трудова рехабилитация;
 • Занимания в креативно ателие;
 • Обучение в социална активност;
 • Обучение в прием на лекарства;
 • Обучение в разумно управление на финансовите средства;
 • Обучение в приготвянето на храна;
 • Обучение в пазаруване;
 • Разширяване на социалната си мрежа;
 • Оползотворяване на свободното време и развлечения;
 • Обогатяване на познанията за околния свят.
Местоположение:
 • Site Counter:160,012
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:246