Защитено жилище за хора с умствена изостаналост 1 и 2 - Дебелец

доставчик:
Община Велико Търново
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 5030 ::: Дебелец ::: Област: Велико Търново
Улица/ Номер:
ул. "Александър Стамболийски" 1
Телефон: 06117 / 20-84 ::: Fax:
Мобилен телефон:
0887 114 898
Е-поща: zjd_debelets@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
„Защитено жилище” 1 и 2 е социална услуга - резидентен тип за хора с умствена изостаналост. Настанените лица са на възраст от 18 г. - 45 г. с лека степен на умствена изостаналост. Целта на услугата включва: Създаване на условия за подпоматане, взаймопомощ, ефективна защита и социална интеграция на насатанените лицата. Осигуряване на пълноценнен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда,близка до семейната, с възможност за подкрепа и изява. Осъществяване на дейности за постигане на социално включване и възтановяване на изгубените социални умения и навици. Създаване на условия за обучение и възможност за трудова реализация на потребителите, което да доведе до изграждане на трудови навици. Разширяване на социалния им кръг и опознаване на обществената среда. Осъществяване на контакт с родители или близки на потребителите с цел извеждането им и интегрирането им в биологичните семейства
Целева/и група/и :

Потребителите на „Защитено жилище” 1 са мъже и жени с лека степен на умствена изостаналост на възраст от 18г.- 45г. Настанени са 8 потребители /2- мъже и 6 жени/.
Потребителите на „Защитено жилище” 2 са мъже и жени с лека умствена изостаналост на възраст от 18г.- 45г. Настанени са 8 потребители /2- мъже и 6 жени/.

Капацитет:
16
Кратко описание:

Услугите, които се предоставят са:

 • защита на правата на потребителя на социалната услуга;
 • съдействие за задоволяване на ежедневни потребности;
 • съдействие за осигуряване на медицински и стоматологични услуги;
 • помощ при изграждане на социални умения и трудови навици;
 • подпомагане за социална интеграция;
 • съдействие за включване в обучителни програми;
 • съдействие за осигуряване на трудова заетост;
 • осигуряване на възможност за самостоятелно организиране на свободното време;
Местоположение:
 • Site Counter:160,023
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:257