Център за обществена подкрепа - Враца

доставчик:
Община Враца
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 3000 ::: Враца ::: Област: Враца
Улица/ Номер:
Ул.Кокиче 14
Телефон: 0887 900 324 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: cop_vratza@abv.bg ::: Web-site : http://www.vratza.bg/userfiles/file/Socialni&mladejki%20deinosti/Center%20Obshtestvena%20podkrepa14022013.pdf
Мисия или главна цел/предназначение:
Предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска и др.
Целева/и група/и :

Деца в риск и техните семейства

Капацитет:
50
Кратко описание:

Основни цели и принципи на работа са гарантиране на най-добрия интерес на детето, подпомагане на детето за вписването му в социалната среда, предоставяне на възможност за пълноценното развитие потенциала на децата, съобразна техните потребности и възможности, информиране и насочване към други социални услуги в общността, предоставяне на услуги, подкрепящи семействата на децата в риск, повишаване на родителския капацитет, насърчаване на отговорно родителстване и др.

Местоположение:
  • Site Counter:161,635
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:59