Център за социална рехабилитация и интеграция - Враца

доставчик:
Община Враца
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 3000 ::: Враца ::: Област: Враца
Улица/ Номер:
ул. „Христо Ботев” 140
Телефон: 092 64 01 94 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: opora.bg@abv.bg ::: Web-site : http://www.vratza.bg/userfiles/file/Socialni&mladejki%20deinosti/Center%20Social%20Integration.pdf
Мисия или главна цел/предназначение:
„Център за социална рехабилитация и интеграция” е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация социално – правни консултации, образователни и професионални обучения и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.
Целева/и група/и :

Деца и възрастни с увреждания

Капацитет:
20
Кратко описание:

Тази социална услуга предоставя следните терапии:

- Арттерапия;

- Ароматерапия;

- Трудотерапия;

Местоположение:
  • Site Counter:161,641
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:65