Дом за стари хора „Зора” - гр.Враца

доставчик:
Държавно-делегирана дейност
Вид на структурата:
Social service provided in a specialized institution
Пощенски код: 3000 ::: Враца ::: Област: Враца
Улица/ Номер:
ул. „Беласица” №5
Телефон: 092/62-00-52 ::: Fax: 092/62-06-16
Мобилен телефон:
Е-поща: dom.zora@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Дом за стари хора „Зора”гр.Враца е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, включително и на онези от тях, които са с физически увреждания и имат процент намалена работоспособност, установен с експертно решение на ТЕЛК / НЕЛК. Основната цел е предоставяне на помощ и подкрепа на настанените лица за задоволяване на ежедневни, здравни, рехабилитационни потребности, потребност от контакти с близки и роднини, потребност за организиране на свободното време, прилагане на мерки за социално включване и подобряване качеството им на живот.  
Целева/и група/и :

Стари хора

Капацитет:
50
Кратко описание:

Дом за стари хора „Зора” се намира в гр.Враца, ул. „Беласица” № 5, в подножието на Врачанския балкан под водопад „Скакля”. В близост до ДСХ се намира Центъра за психични заболявания гр.Враца и МБАЛ „Христо Ботев” – гр.Враца. Има възможност за ползване на обществен транспорт и таксиметров превоз.

ДСХ е разположен в една сграда на три етажа. Има вътрешен асансьор. Около Дома има обширен двор с пейки и беседки за разходка и почивка на потребителите.

І етаж – административни кабинети, столова за хранене на потребителите, кухненски блок, перално помещение, тоалетна за инвалиди.

ІІ етаж – 10 стаи за потребителите,обща тоалетна на етажа, кабинет на психолога,  трудотерапевтичен кабинет.

ІІІ етаж – 10 стаи за потребителите, обща тоалетна на етажа, медицински кабинет.

Всяка стая е обзаведена с хладилник, телевизор, персонален гардероб за всеки потребител, холна секция, масичка с табуретки, порт манто, нощно шкафче за всеки потребител и шкаф за обувки. Всяка стая има собствен санитарен възел. Единадесет от стаите имат външна тераса.

Сградата е приспособена за хора с увреждания, във всяка стая е монтирана сигнална система за спешни повиквания.

Сградата на Дома е общинска собственост.

Отопление и топла вода  - централно на газ.

Социални услуги, предоставяни в дома:

 • социално консултиране и информиране
 • постоянна грижа – осигурени нормални битови условия на живот, подходяща мебелировка в стаите, отопление, осветление, постоянна топла и студена вода, осигурена качествена, здравословна и питателна храна, съобразена с личните нужди и предпочитания на потребителите
 • рехабилитация
 • терапия – здравни услуги
 • групова работа - трудотерапия
 • дейности в свободното време – чествания на лични празници, традиционни и християнски празници, екскурзии, летен отдих, здравни беседи и профилактика
 • психологическа помощ и подкрепа

 

Местоположение:
 • Site Counter:159,894
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:128