ДДЛРГ,,Асен Златаров” - Враца

доставчик:
Община Враца
Вид на структурата:
Social service provided in a specialized institution
Пощенски код: 3000 ::: Враца ::: Област: Враца
Улица/ Номер:
ул. Авлига 1
Телефон: 092/622389 ::: Fax: 092622389
Мобилен телефон:
0879537946
Е-поща: asen_zlatarov_vr@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Основна цел на институцията е непрекъснато интелектуално, социално и личностно развитие на всички деца, съобразно индивидуалните им потребности.
Целева/и група/и :

Деца и младежи на възраст от 7 до 18/20год.

Капацитет:
50
Кратко описание:

Сградата на дома е на три етажа и отделно крило с кухня и столова.Децата са разделени на три групи:

  • На първия етаж- момчета от 14г. нагоре;
  • На втория етаж-момчета до 14г.
  • На третия етаж-момичета.

Всяка група има групов ръководител,ментори на децата,социален работник и домакиня. На всеки етаж има компютърна зала,телевизионна, детска стая при малките деца.В стаите са настанени по 2 или 4 деца.На третия етаж са обособени две ателиета,,Занимателна терапия” и ,,Готварство”. На първия етаж има обособено защитено пространство в което са настанени 6 деца ,за придобиване на повече самостоятелност и отговорност към ресурсите.
Основните дейности и услуги, които предлага ДДЛРГ са: постоянна грижа; консултиране; рехабилитация; арт терапия; информиране и обучение; групова работа , развитие на социални умения и подготовка  за самостоятелен живот,чрез овладяване на различни професии за младежите над 16г.

Местоположение:
  • Site Counter:159,977
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:211